Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Regulamin Santander Multirent - obowiązuje od 2014-12-25

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZETARGÓW/AUKCJI INTERNETOWYCH NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH (kliknij tu)

Santander Consumer Bank

dotyczy aukcji organizowanych przez CarPort dla Santander Consumer Multirent

obowiązuje od: 25 grudnia 2014

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY


Treść oświadczeń:

Oświadczam, że przed przystąpieniem do Aukcji zapoznałem/-am się z treścią
„Regulaminu organizowania Aukcji internetowych na sprzedaż pojazdów”, akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać, oraz że spełniam warunki uczestnictwa określone w w/w
Regulaminie;

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się ze stanem technicznym pojazdu/pojazdów i
przyjmuję do wiadomości, iż publikowane wyceny pojazdów nie stanowią elementu
oznaczenia lub technicznego opisu pojazdu, mają one charakter wyłącznie poglądowy.
Zweryfikowałem/-am stan techniczny pojazdu w miejscu jego przechowania przed złożeniem oferty zakupu. Potwierdzam, że jedynym źródłem informacji o stanie pojazdu
jest jego osobista weryfikacja dokonana przez uczestnika;

Oświadczam, iż w przypadku udziału w aukcji internetowej pojazdów przejętych w procesie windykacji SCM: nie jestem członkiem Komisji aukcyjnej, pracownikiem Firmy, Windykatorem, rzeczoznawcą współpracującym z SCM, pracownikiem firmy
współpracującej z SCM w zakresie świadczenia czynności związanych z windykacją pojazdów, tj. przewozów pojazdów, przechowywania pojazdów , Członkiem Zarządu
SCM, Członkiem Rady Nadzorczej SCM, pracownikiem Sekcji Monitoringu i Windykacji SCM;


Oświadczam, iż w przypadku udziału w aukcji internetowej pojazdów pochodzących z
gospodarki własnej SCM: nie jestem członkiem Komisji aukcyjnej, pracownikiem Firmy, rzeczoznawcą współpracujący z SCM, Członkiem Zarządu SCM, Członkiem Rady Nadzorczej SCM, pracownikiem SCM, w którego zakresie obowiązków pozostaje obsługa floty samochodowej SCM;


Potwierdzam, iż jestem świadomy, że złożenie przeze mnie Oferty (poprzez Przybicie w trybie licytacji lub za pomocą „Twojej Oferty”) pociąga za sobą obowiązek zapłaty;

Potwierdzam, iż jestem świadomy, że nieodebranie zakupionych przez mnie
Pojazdu/Pakietu Pojazdów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży spowoduje naliczenie opłat parkingowych według stawek stosowanych przez parking, na którym przechowywane są Pojazdy, za każdą rozpoczętą dobę, i wyrażam zgodę na obciążenie mnie ww. kosztami. Ich uiszczenie będzie warunkować odbiór
Pojazdów/Pakietu Pojazdów.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez
Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 c oraz podmioty współpracujące z Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., w celach związanych z przeprowadzaniem aukcji internetowej na zakup pojazdów pochodzących z
gospodarki własnej SCM oraz pojazdów powindykacyjnych; Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania.


2. przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie po zakończeniu aukcji
internetowej na zakup pojazdów pochodzących z gospodarki własnej SCM oraz pojazdów
powindykacyjnych wszystkich moich danych osobowych będących obecnie i w przyszłości w dyspozycji Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących
z Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. w celach związanych z organizowaniem przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o w przyszłości aukcji internetowych na zakup pojazdów pochodzących z gospodarki własnej SCM oraz pojazdów powindykacyjnych;


3. otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej a w szczególności na wskazany adres e-mail i nr telefonu, informacji handlowych Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. dotyczących organizowanych aukcji pojazdów powindykacyjnych oraz
pochodzących z gospodarki własnej SCM zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002r poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

Powered by CARPORT