Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Regulamin Santander - obowiązuje od 2015-10-01

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZETARGÓW/AUKCJI INTERNETOWYCH NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH (kliknij tu)

Santander Consumer Bank

dotyczy aukcji organizowanych przez CarPort dla Santander Consumer Bank

obowiązuje od: 01 październik 2015


OŚWIADCZENIA I ZGODY


Treść oświadczeń:

Oświadczam, że przed przystąpieniem do Aukcji zapoznałem/-am się z treścią „Regulaminu organizowania Aukcji internetowych na sprzedaż pojazdów”, akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać, oraz że spełniam warunki uczestnictwa określone w w/w Regulaminie;

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się ze stanem technicznym pojazdu/pojazdów i przyjmuję do wiadomości, iż publikowane wyceny pojazdów nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu pojazdu, mają one charakter wyłącznie poglądowy. Zweryfikowałem/-am stan techniczny pojazdu w miejscu jego przechowania przed złożeniem oferty zakupu. Potwierdzam, że jedynym źródłem informacji o stanie pojazdu jest jego osobista weryfikacja dokonana przez uczestnika;

Oświadczam, iż w przypadku udziału w aukcji internetowej pojazdów przejętych w procesie windykacji Santander Consumer Banku S.A. (zwanym dalej „Bankiem”): nie jestem członkiem Komisji aukcyjnej, pracownikiem Firmy, Windykatorem, rzeczoznawcą współpracującym z Bankiem, pracownikiem firmy współpracującej z Bankiem w zakresie świadczenia czynności związanych z windykacją pojazdów, tj.  przewozów pojazdów, przechowywania pojazdów , Członkiem Zarządu Banku, Członkiem Rady Nadzorczej Banku, pracownikiem Pionu Windykacji w Banku;

Oświadczam, iż w przypadku udziału w aukcji internetowej pojazdów pochodzących z gospodarki własnej Santander Consumer Banku S.A. (zwany dalej „Bankiem”): nie jestem członkiem Komisji aukcyjnej, pracownikiem Firmy, rzeczoznawcą współpracujący z Bankiem, Członkiem Zarządu Banku, Członkiem Rady Nadzorczej Banku, Dyrektorem Departamentu Administracji w Banku, pracownikiem Banku, w którego zakresie obowiązków pozostaje obsługa floty samochodowej Banku, Pracownikiem Działu Zakupów w Banku;

Potwierdzam, iż jestem świadomy, że złożenie przeze mnie Oferty (poprzez Przybicie w trybie licytacji lub za pomocą „Twojej Oferty”) pociąga za sobą obowiązek zapłaty;

Potwierdzam, iż jestem świadomy, że nieodebranie zakupionych przez mnie Pojazdu/Pakietu Pojazdów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży spowoduje naliczenie opłat parkingowych według stawek stosowanych przez parking, na którym przechowywane są Pojazdy, za każdą rozpoczętą dobę, i wyrażam zgodę na obciążenie mnie ww. kosztami.  Ich uiszczenie będzie warunkować odbiór Pojazdów/Pakietu Pojazdów.


Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:


1. udostępnienie przez Carport Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 62-081 Przeźmierowo moich danych osobowych Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 c oraz podmiotom współpracującym z Santander Consumer Bank S.A, w  celach związanych z przeprowadzaniem aukcji internetowej na zakup pojazdów pochodzących z gospodarki własnej Santander Consumer Banku S.A. oraz pojazdów powindykacyjnych; Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania.

2. przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie po zakończeniu aukcji internetowej na zakup pojazdów pochodzących z gospodarki własnej Banku oraz pojazdów powindykacyjnych wszystkich moich danych osobowych będących obecnie i w przyszłości w dyspozycji Carport Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 62-081 Przeźmierowo oraz udostępnionych Santander Consumer Bank S.A. oraz podmiotom współpracującym z Santander Consumer Bank S.A., w celach związanych z organizowaniem przez Santander Consumer Bank S.A. w przyszłości aukcji internetowych na zakup pojazdów pochodzących z gospodarki własnej Santander Consumer Banku S.A. oraz pojazdów powindykacyjnych;

3. otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności na udostępniony adres e-mail i nr telefonu, informacji handlowych Carport Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 62-081 Przeźmierowo oraz Santander Consumer Banku S.A  dotyczących organizowanych aukcji pojazdów powindykacyjnych oraz pochodzących z gospodarki własnej Santander Consumer Banku S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002r  poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.


 

Powered by CARPORT