Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Rejestracja

Dane ogólne
Dane szczegółowe
Adres strony firmowej np. http://mojafirma.pl/
Jeżeli inny niż podany powyżej
Osoba kontaktowa
Źródło rejestracji

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie wskazanym w formularzu powyżej, w celu:
  • rejestracji i uczestnictwa w elektronicznym systemie aukcyjnym CARPORT,
  • informowaniu o aktualnej ofercie aukcyjnej na drodze telefonicznej, listowej, e-mailowej, faxowej oraz SMSowej,
  • przesyłania ofert oraz informacji marketingowych i promocyjnych,
  • przekazywania danych innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia finalizacji i realizacji postanowień umów zawartych za pośrednictwem elektronicznego systemu aukcyjnego CARPORT,
zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 2016.06.28).


Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  • administratorem przedmiotowych danych osobowych jest CARPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Baranowie, ul. Budowlanych 7;
  • podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji w elektronicznym systemie aukcyjnym CARPORT;
  • mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawianiaPowered by CARPORT