Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

 • English
 • Polski
 • Russian

Aukcje...

Legenda

 • W - Nierozpoczęta
 • P - Przygotowywanie
 • L - Licytacja
 • O - Ostatnie podbicia
 • S - Sold
 • Published
 • Uruchomiona

Ogranicz listę

 • Normalna(284)
Model
Typ pojazdu
Rodzaj paliwa
 • Oferta
 • Oferta - szczegóły
 • Szczegóły
 • Opis / wycena
[2] Volkswagen Golf V V
Poprzedni Następny

Typ pojazduOsobowy
Rodzaj nadwoziaHatchback
Pierwsza rejestracja2003-12-01
Rok produkcji2004
Przebieg[km]: brak danych
Pojemność[ccm]:1896
Rodzaj paliwadiesel
Kraj rejestracjiPL
Dokument sprzedażyFaktura VAT marża
Start2018-05-18 19:00
Koniec 2018-05-24 10:01
Statusrunning
MOTOEXPERT S-60/2018_DW440NV2018-05-17
Aktualna cena
Brutto: 2 185 PLN (* brak możliwości odliczenia VAT)
511
606 $
* brak dodatkowych opłat aukcyjnych
Loading ...

Ogólne

 • Nr rejestracyjny pojazdu: DW440NV
 • VIN: WVWZZZ1KZ5B002671
 • Polisa ubezpieczeniowa: 2019-03-20   ważna
 • Przegląd techniczny: 2017-12-02
 • Sprzedający: Santander Consumer Bank
 • Miejsce postoju: Dom Aukcyjny Wrocław
 • Moc silnika [kW]: 77
 • Skrzynia biegów: ręczna
 • Kolor: czarny
 • Dodatkowe uwagi: "FAKTURA VAT MARŻA;;KLUCZE: BRAK W BANKU;;KARTA POJAZDU: JEST W BANKU ;;DR: BRAK W BANKU, JEST POKWITOWANIE ZATRZYMANIA DR PRZEZ POLICJE;;ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI: BRAK W BANKU;;ZAREJESTROWANY, JAKO: SAMOCHOD OSOBOWY;;L. MIEJSC SIEDZĄCYCH: 5;;DOKUMENTY DOT. INSTALACJI LPG: BRAK ;;UBEZPIECZENIE: POLISA OC – OPŁACANA PRZEZ BANK W RATACH MIESIĘCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTYNUOWANIA PRZEZ NABYWCĘ;;INNE: W KARTA POJAZDU WPISANA POJEMNOŚĆ SILNIKA 1986 A WG WYCENY RZECZOZNAWCY POWINNO BYC 1896. ;;"
 • Nr konta do płatności: ~46124019941111001018048156
 • Bezwypadkowy: Informacja w wycenie/opisie
 • Kluczyki: Informacja w wycenie/opisie
 • Oględziny pojazdu: Dom Aukcyjny – parking we Wrocławiu, Wodzisławska 8, w dniach: 18-05-2018 godz. 10:00 – 16:00, 19-05-2018 godz. 10:00 – 15:00, 21-05-2018 do 23.05.2018 godz. 10:00 – 16:00
 • Auto jezdne: Informacja w wycenie/opisie
 • Auto w ciągłej eksploatacji: NIE - wyłączony z użytkowania w celu sprzedaży
 • Przewidywany termin realizacji transakcji: Około 3 dni

Komfort

Bezpieczeństwo

Pozostałe

 • Youtube link:
 • Dodatkowe uwagi: "FAKTURA VAT MARŻA;;KLUCZE: BRAK W BANKU;;KARTA POJAZDU: JEST W BANKU ;;DR: BRAK W BANKU, JEST POKWITOWANIE ZATRZYMANIA DR PRZEZ POLICJE;;ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI: BRAK W BANKU;;ZAREJESTROWANY, JAKO: SAMOCHOD OSOBOWY;;L. MIEJSC SIEDZĄCYCH: 5;;DOKUMENTY DOT. INSTALACJI LPG: BRAK ;;UBEZPIECZENIE: POLISA OC – OPŁACANA PRZEZ BANK W RATACH MIESIĘCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTYNUOWANIA PRZEZ NABYWCĘ;;INNE: W KARTA POJAZDU WPISANA POJEMNOŚĆ SILNIKA 1986 A WG WYCENY RZECZOZNAWCY POWINNO BYC 1896. ;;"UWAGI:

"FAKTURA VAT MARŻA;;KLUCZE: BRAK W BANKU;;KARTA POJAZDU: JEST W BANKU ;;DR: BRAK W BANKU, JEST POKWITOWANIE ZATRZYMANIA DR PRZEZ POLICJE;;ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI: BRAK W BANKU;;ZAREJESTROWANY, JAKO: SAMOCHOD OSOBOWY;;L. MIEJSC SIEDZĄCYCH: 5;;DOKUMENTY DOT. INSTALACJI LPG: BRAK ;;UBEZPIECZENIE: POLISA OC – OPŁACANA PRZEZ BANK W RATACH MIESIĘCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTYNUOWANIA PRZEZ NABYWCĘ;;INNE: W KARTA POJAZDU WPISANA POJEMNOŚĆ SILNIKA 1986 A WG WYCENY RZECZOZNAWCY POWINNO BYC 1896. ;;"Miejsce postoju pojazdu oraz możliwość oględzin pojazdu:

Dom Aukcyjny – parking we Wrocławiu, Wodzisławska 8, w dniach: 18-05-2018 godz. 10:00 – 16:00, 19-05-2018 godz. 10:00 – 15:00, 21-05-2018 do 23.05.2018 godz. 10:00 – 16:00

 

Santander Consumer Bank informuje, że złożenie Oferty (poprzez Przybicie w trybie licytacji lub za pomocą „Twojej Oferty”) pociąga za sobą obowiązek zapłaty, a nieodebranie zakupionego/nych Pojazdu/Pakietu Pojazdów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży spowoduje naliczenie opłat parkingowych według stawek stosowanych przez parking, na którym przechowywane są Pojazdy, za każdą rozpoczętą dobę. Ich uiszczenie będzie warunkować wydanie Pojazdu/Pakietu Pojazdów.Numer konta do wpłaty za wylicytowaną ofertę:

Santander Consumer Bank S.A.

Ul. Strzegomska 42C

53-611 Wrocław

Nr konta: ~46124019941111001018048156Informacje o pojazdach:

1) Udzielane są przez pracowników CARPORT Sp. z o.o. www.car-port.pl

2) Publikowane przez SCB SA wyceny pojazdów nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu pojazdu, mają one charakter wyłącznie poglądowy.

3) Do obowiązków uczestnika aukcji należy weryfikacja stanu technicznego pojazdu w miejscu jego przechowania przed złożeniem oferty zakupu.

4) Jedynym źródłem informacji o stanie pojazdu jest jego osobista weryfikacja dokonana przez uczestnika, z wyłączeniem Uczestników będących Konsumentami, publikowane przez SCB SA wyceny nie mogą stanowić zatem podstaw do dochodzenia praw z tytułu rękojmi.

W Aukcji internetowej mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym na mocy obowiązujących przepisów prawa została przyznana osobowość prawna.

W Aukcji internetowej Pojazdów pochodzących z windykacji nie mogą uczestniczyć:

1.        osoby wchodzące w skład Komisji aukcyjnej

2.        Firma, Windykatorzy, rzeczoznawcy współpracujący z Bankiem,

3.        pracownicy firm współpracujących z Bankiem w zakresie świadczenia czynności związanych z windykacją pojazdów tj. przewozów Pojazdów, przechowywania Pojazdów,Członkowie Zarządu Banku, Członkowie Rady Nadzorczej Banku, Pracownicy PW

4.        w przypadku Pojazdów pochodzących z gospodarki własnej Banku: osoby wchodzące w skład Komisji aukcyjnej

5.        Firma i rzeczoznawcy współpracujący z Bankiem,

6.        Członkowie Zarządu Banku, Członkowie Rady Nadzorczej Banku, Dyrektor Departamentu Administracji, Pracownicy Banku, w których zakresie obowiązków służbowych pozostaje obsługa floty samochodowej Banku, Pracownicy Biura Zakupów Banku.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uczestniczyć w aukcji

1)     Do dnia 2018-05-23 zarejestrować się na stronie www.car-port.pl

2)     Decyzją Dyrektora DZAW zgodnie z Regulaminem aukcji pkt V ppkt 5 zniesiono obowiązek wpłaty wadium, tym samym prawidłowa rejestracja na stronie www.car-port.pl jest warunkiem wystarczającym do przystąpienia do aukcji.

3)     Minimalna wysokość postąpienia dla każdego pojazdu wynosi 100,00 zł.

4)     Maksymalna wysokość postąpienia dla każdego pojazdu wynosi 2000,00 zł.

5)     Licytując pakiet pojazdów, należy licytować każde pojedyncze auto z pakietu.

6)     Wygrywa osoba, która złożyła pierwsza najwyższą ofertę za cały pakiet, podbijając cenę pojedynczych pojazdów. Licytacja tylko jednego auta z pakietu, bez jednoczesnego licytowania pozostałych aut z pakietu, uznawana jest za nieważną.

7)     Dokumenty sprzedaży zostaną wydane na osobę - uczestnika aukcji internetowej, która wylicytowała pojazd/pakiet pojazdów lub osobie upoważnionej, która w momencie odbioru dokumentów dysponować będzie stosownym upoważnieniem w oryginale, podpisanym przez nabywcę pojazdu.

 

Wydanie pojazdu.

Jedyną akceptowalną przez Bank formą płatności ceny sprzedaży jest przelew bankowy na numer konta wskazany w zawiadomieniu  wysyłanym przez Firmę, informującym Uczestnika o wygranej licytacji lub przyjęciu Oferty. Nabywcy kliku pojazdów pojazdy zostaną wydane łącznie po zapłaceniu za wszystkie wylicytowane pojazdy. Pojazd zostanie wydany nie wcześniej niż po zapłaceniu ceny sprzedaży i podpisaniu umowy kupna sprzedaży/faktury. Odbiór Pojazdu/Pakietu Pojazdów dopuszczalny jest jedynie osobiście poprzez nabywcę lub przez prawidłowo pisemnie upoważnionego pełnomocnika nabywcy. Wydanie Pojazdu/Pakietu Pojazdów nastąpi w lokalizacji wskazanej w opisie każdego Pojazdu/Pakietu Pojazdów. Odbioru dokumentów sprzedaży należy dokonać od dnia 2018-05-26, po uprzednim potwierdzeniu wpływu środków do Banku oraz uzgodnieniu terminu odbioru za pośrednictwem pracowników CARPORT Sp. z o.o. www.car-port.pl.

Naliczane opłat parkingowych.

Nieodebranie pojazdu w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy  kupna sprzedaży, powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości 10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę każdego przechowywanego pojazdu.

Zasada podbijania za pośrednictwem automatu.

Uczestnik może użyć do składania ofert opcji „automat” (opcja stosowana w Aukcji internetowej), z zastrzeżeniem, iż minimalna wartość postąpienia wynosi 100 PLN.

Uczestnik deklaruje maksymalną kwotę (limit), za którą gotowy jest nabyć pojazd / pakiet pojazdów.

Automat będzie samodzielnie podbijał składane w Aukcji internetowej oferty aż do osiągnięcia zadeklarowanego limitu mając na uwadze, iż każde postąpienie musi być wyższe minimum o 100 PLN.

Jeżeli kilku Uczestników Aukcji internetowej zaproponowało tę samą cenę, Aukcję internetową wygrywa ten Uczestnik, który złożył Ofertę jako pierwszy.

Jeżeli Uczestnik, który wygrał Przetarg/Aukcję internetową nie stawi się w celu zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez Bank miejscu i terminie, Bank może:

1) odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży,

2) podjąć decyzję o nie dopuszczeniu tego Uczestnika do kolejnych aukcji.

Odbiór dokumentów sprzedaży odbywa się tylko i wyłącznie na parkingu w momencie odbioru pojazdu.

Po dokonaniu płatności za wylicytowany pojazd/pojazdy uczestnik określa termin odbioru dokumentów poprzez kontakt z pracownikiem CARPORT.

Sprawdź

Historię Pojazdu
Wprowadź numer VIN

Biuro Obsługi Klienta

+48 61 8 901 901

ul. Budowlanych 7, Baranowo k/Poznania
62-081 Przeźmierowo

Powered by CARPORT